ProjectReports

Zou er een formule bestaan om meer grip op projecten te krijgen, zodat iedereen bij de oplevering van het project tevreden is? Om eens met een frisse blik naar deze vraagstelling te kijken ging ProjectReports uitvoerig in gesprek met Bert Hedeman, een autoriteit op het gebied van projectmanagement e...

Als directeur is het een uitdaging om grip te krijgen op al de verschillende projecten in je organisatie. Grip houden begint met het krijgen van goed inzicht in de status van de projecten. Maar hoe doe je dat? Vanaf nu kan je gebruik maken van ons 5-stappenplan waarin we laten zien hoe je structuree...

Gewoon even benieuwd hoe het met je is, nu de vakantie ineens weer voorbij is. Heb je zo’n eerste maandag bewust de agenda laten blokkeren om de hoeveelheid e-mail weg te werken, of had je gelijk het gevoel ‘er weer middenin te zitten’, omdat collega’s je dringend nodig hadden om de voortgang te bes...

Een groeiend aantal organisaties werkt al volgens een agile methode of is bezig een agile methode in te voeren (meer over agile kan je vinden in eerdere blogs). Bekende voorbeelden zijn Spotify en ING. Zeker in organisaties die nog in de transitie naar agile zitten krijgen projectmanagers en product...

Dit is wat ik nog wel eens in de praktijk zie: managers of directieleden die zoveel projecten om handen hebben dat er lang niet altijd de juiste beslissingen worden genomen.

Symbolisch is de race geheel of gedeeltelijk gelopen. De projectresultaten zijn opgeleverd.
Maar nu is het tijd om de uitkomsten te gaan vergelijken met datgene wat je wilde bereiken: projectevaluatie. Wat ga je dan precies doen en hoe houd je rust?

Laten we eens beginnen met twee praktische tips die...

Het startschot is gegeven en de projecten gaan van start. Als opdrachtgever zal je als een ware coach moeten kunnen meten en bijsturen. Maar op welke indicatoren of KPI’s (in deze context: kritische projectindicatoren) meet je eigenlijk je projecten en is alle gemeten data wel bruikbaar om te kunnen...

Als alle projectplannen bij het directieteam zijn ingediend en het lijstje met geprioriteerde projecten duidelijk is, wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk uit de startblokken schieten. Toch is ‘op de plaats rust’ nog even verstandig. Want er zit nog iets op de scheidslijn van de Plan-fase en Do-...

Elke manager met een goed idee wil dat zijn of haar voorstel topprioriteit krijgt. Maar hoe prioriteer je als eindverantwoordelijke de projecten? Voor je het weet word je overspoeld met een groot aantal projecten dat niet meer te overzien is en daardoor ook niet meer te managen.

Dat uit zich vaak in ...

Goed portfoliomanagement door de PDCA cyclus

Het ontbreken van overzicht over de status van projecten zorgt vaak voor plotselinge verrassingen en niet tijdig ingrijpen. Dat zal voor veel directieleden en portfoliomanagers helaas herkenbaar zijn. Niet alle projecten draaien nu eenmaal vlekkeloos. Aang...