ProjectReports
  • Project- & portfolio rapportages voor senior management

    ProjectReports maakt van voortgangsrapportages automatisch portfolio rapportages. Als PMO breng je daardoor senior management makkelijker op de hoogte van de status van de projecten.

    Meer informatie

 Een greep uit organisaties die ProjectReports gebruiken

Reporting Made Easy

Wij geloven dat organisaties die veel projecten doen en  projectrapportages maken in Excel, PowerPoint, of Word tegen grenzen aanlopen, zoals:

Volle mailboxen

Veel administratieve controles

Knippen en plakken om overzichten te maken

Gebrek aan overzicht van besluiten 

ProjectReports is PMO software die al deze problemen oplost.  Met ProjectReports kan je het rapportageproces volledig automatiseren


Projectmanagers kunnen altijd en overal voortgangsrapportages maken. PMO creëert inzicht zonder knippen en plakken. Stuurgroepen en directies hebben de volledige controle over de lopende projecten
Lees de voordelen

Voordelen voor iedere rol

Directeur

Directies willen tijdens overleggen goed en duidelijk geïnformeerd worden en zeker niet verrast worden. Daarnaast hebben ze nog al eens moeite met de betrouwbaarheid van de rapportages.

Projectbureau/PMO

Als je als PMO meer dan tien projecten tegelijkertijd moet beheren is het veel werk om de data van die projecten te verzamelen en vervolgens voor het management rapportages van deze data te maken. 

Projectmanager

Projectmanagers ervaren voortgang rapporteren soms als een administratieve ballast. En  kennen de gemaakte afspraken over hoe ze moeten rapporteren niet goed.

Stuurgroepen

Stuurgroep leden hebben vaak te weinig tijd om zich goed te kunnen voorbereiden op de projectvergadering.  Daarnaast kunnen ze lastig beoordelen of projectmanagers het juiste verhaal vertellen. 

Meer informatie

In 5 stappen overzicht en 
inzicht op de lopende 
projecten in de organisatie


Rapportage-proces op orde

Heldere afspraken maken wie-wanneer-waarover-hoe rapporteert is cruciaal. Indien je dat nog niet hebt: lees onze flyer Workshop Rapporteren in 1-dag

Implementatie

Met minimale inspanning van de klant richten we de software in, passend bij de manier van projecten managen van uw organisatie.

Projectmanagers uitnodigen

Nodig een paar projectmanagers uit om de voortgang van hun projecten te rapporteren. Evalueer het proces en beslis over het abonnement.

Rapporteren

Instrueer alle projectmanagers en nodig ze uit om de voortgang van hun projecten te rapporteren. 

OVERZICHT + INZICHT = RUST

Stuurgroepen ontvangen voortgangsrapportages en directies bespreken de portfolio-rapportages. Overzicht en inzicht bieden rust.


Regel een online demo

Betrouwbare projectinformatie

Volledige grip en controle

Voortgangsbewaking

Kosten & uren monitoren

Projecten in de huidige fase bekijken

Mijlpalen, issues, risico's en besluiten managen

Help en ondersteuning

support@projectreports.nl 
088 3040 471