ProjectReports
  • Projectrapportages en Portfoliomanagement

    Eenvoudig in gebruik en snel geïmplementeerd.

    ProjectReports software maakt van voortgangsrapportages automatisch krachtige portfoliorapportages. 


    Het managen van een portfolio wordt nu echt eenvoudig. Van het prioriteren van initiatieven en bewaken van tijdlijnen tot en met het managen van capaciteit en monitoren van de realisatie van strategische doelen. 


    ProjectReports is hét hulpmiddel voor directies, portfolioboards, PMO's, opdrachtgevers en projectmanagers.

Strategie-dashboard

Probeer gratis ons strategie dashboard om eenvoudig een overzicht te creëren van uw doelen, strategieën en acties. 

Probeer het gratis

Prioriterings-tool

Probeer gratis ons prioriteringstool om aan de hand van meerdere criteria uw projecten makkelijk te prioriteren.

Probeer het gratis

In 5 stappen overzicht en 
inzicht in de status van de 
projecten


  Rapportageproces

Heldere afspraken over wie, wanneer, waarover en hoe rapporteert is cruciaal. ProjectReports levert gratis een voorbeeld als de klant nog geen rapportageprocedure heeft.

Implementatie software

Met minimale inspanning van de klant richten we de software in. Aangepast aan de werkwijze van de klant. In slechts 1 dagdeel is de software ingericht!         

                

Test 

Een of twee projectmanagers rapporteren de voortgang van hun projecten. Na evaluatie en eventuele aanpassingen kan de uitrol plaatsvinden.

Rapporteren

Alle projectmanagers krijgen een korte instructie en kunnen daarna direct aan de slag om de voortgang van hun projecten te rapporteren. 

Overzicht + Inzicht = Rust

Opdrachtgevers en stuurgroepen ontvangen voortgangsrapportages van hun eigen projecten. Directies en portfolioboards bespreken de portfoliorapportages en nemen, indien nodig, actie. Alle betrokkenen hebben overzicht en inzicht en ervaren het gevoel van rust.


Regel een live online demo

 Een greep uit organisaties die ProjectReports gebruiken

Meer over ons product

Reporting Made Easy

Wij geloven dat organisaties die voortgangs- en portfoliorapportages in Excel, PowerPoint, of Word maken tegen grenzen aanlopen, zoals:

Volle mailboxen

Veel administratieve controles en correcties

Knippen en plakken om overzichten te maken

Gebrek aan overzicht van besluiten 

ProjectReports is  software die al deze problemen oplost.  Met ProjectReports is het rapportageproces geautomatiseerd. Geschikt voor zowel kleine als grote projecten.  . Geschikt voor zowel kleine als grote projecten.
Met het abonnement 'Basic' kunnen projectmanagers voor hun opdrachtgevers en stuurgroepen online altijd en overal  professionele voortgangsrapportages maken. ProjectReports geeft opdrachtgevers en stuurgroepen goed zicht op de status van al die projecten en bespaart veel werkAutomatisch worden het dashboard bijgewerkt en komt een stoplichtrapportage beschikbaar voor directie of portfolioboard
Met het abonnement 'Plus' krijgt de portfolioboard of directie - aanvullend op Basic - meer controle over het portfolio. Projecten prioriteren op basis van meerdere criteria en kaders. Projecten koppelen aan strategische doelen en de realisatie van doelen en baten bewaken. Eenvoudig afhankelijkheden tussen projecten monitoren. Krachtige portfoliorapportages maken inzichtelijk waar aandacht of bijsturing vereist is.  Door het managen van Faseovergangen meer grip op stapsgewijze vrijgave van budget. 
Met het abonnement 'Portfolio' krijgen portfolioboards en directies - aanvullend op Plus -  capaciteits- & resourcemanagement. Met capaciteitsmanagement kan de vraag vanuit projecten op de beschikbare capaciteit van de organisatie worden afgestemd. Vraag en aanbod kunnen per expertise/skill (bijvoorbeeld ' projectmanagement') dan wel per agile team in beeld worden gebracht. Met resourcemanagement kan de inzet van individuele medewerkers worden vastgelegd en bewaakt. Voor bespreking van de strategie van de organisatie is het strategie-dashboard ideaal; het dashboard geeft grip op de realisatie van de strategie.       

Voordelen voor iedere rol

Directeur

Directies willen goed en duidelijk geïnformeerd worden en zeker niet verrast worden. Daarnaast hebben ze nog al eens moeite met de betrouwbaarheid van de rapportages.

ProjectReports zorgt voor tijdiger en betrouwbaarder  portfoliorapportages die helder aangeven waar aandacht of bijsturing nodig is. Het strategie-dashboard geeft grip op de realisatie van de strategie.     

Projectbureaumedewerker / PMO'er

Indien je als PMO'er of portfoliomanager meer dan tien projecten beheert, is het veel werk om de gegevens van die projecten te verzamelen en zeker om portfoliorapportages te maken. ProjectReports handelt veel handelingen automatisch af en biedt je diverse hulpmiddelen. om overzicht en inzicht te creëren

Projectmanager

Projectmanagers ervaren voortgang rapporteren soms als een administratieve ballast. Ook weten projectmanagers de afspraken over hoe ze moeten rapporteren niet te vinden. 

ProjectReports maakt rapporteren makkelijkertoont de rapportages overzichtelijk bij elkaar en biedt inzicht in de historie. Bovendien zijn alle gegevens op 1 plek overal bereikbaar.  

Opdrachtgever en lid stuurgroep

Opdrachtgevers en stuurgroepleden hebben vaak te weinig tijd om zich voor een vergadering goed voor te bereiden. Daarnaast kunnen ze lastig beoordelen of projectmanagers het juiste verhaal vertellen. 

ProjectReports biedt snel en krachtig inzicht om de juiste acties of besluiten te nemen en confronteert informatie van projectmanagers met feiten.  

Download flyer 'Wat heb ik aan ProjectReports?'

Betrouwbare project- en portfolio informatie. Altijd online beschikbaar

Heldere stoplichtrapportage voor een eerste analyse

Diepgaander voortgangsbewaking met details over specifieke indicatoren

Budgetten en realisatie voor kosten en uren monitoren

Samenloop van projecten bewaken met behulp van fasenplanning

Mijlpalen, issues, risico's en besluiten managen. Alles overzichtelijk op 1 plek

Meer weten? Neem contact met ons op voor een eerste kennismaking.

088 3040 470