ProjectReports

Downloads

Over onze software en ondersteuning
Flyer 'Wat heb ik aan ProjectReports?'


ProjectReports biedt voor iedereen die een rol heeft in het managen van projecten en een portfolio voordelen. 


Voor de directie, PMO,  opdrachtgevers, sectiemanagers en niet te vergeten project- en programmamanagers. In deze flyer geven we per rol de belangrijkste voordelen aan.

Download flyer

Waarom ProjectReports voor PMO

Als u echt makkelijk overzichtsrapportages van projecten wilt maken, vaak het werk op een projectbureau of Project Management Office (PMO),  is ProjectReports de beste keuze. In deze flyer leggen we uit hoe ProjectReports de werkzaamheden van een PMO kan ondersteunen. 

NB: inmiddels bieden we ook een abonnement aan met alle functies voor portfoliomanagement. Kijk daarvoor verder op de website of neem contact op. 

Wat heb ik aan ProjectReports?

ProjectReports biedt iedereen die een rol heeft in het managen van projecten en een portfolio voordelen. Voor de directie, PMO, sectiemanagers, opdrachtgevers en niet te vergeten project- en programmamanagers. In deze flyer staan per rol de belangrijkste voordelen.

Rapporteren over projecten in 1 dag

Verbeter de communicatie met stakeholders en zorg voor krachtige en gestandaardiseerde rapportages in je organisatie. Ons aanbod: in 1 dag klaar om te rapporteren. ProjectReports bespaart u tijd en geld: investeer 8 uur van maximaal 6 van uw medewerkers en u krijgt van ons alles wat u nodig heeft om uw projectmanagers te laten starten met het rapporteren over voortgang in uw organisatie.

Kennis

Betere beslissingen met BOB

In deze white paper leest u hoe met de breed toegepaste 'BOB-methode' besluitvorming kan verbeteren. De drie letters 'BOB' staan voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Beslissen. 

Naast uitleg van de BOB-methode krijgt u vijf extra tips voor betere besluitvorming.

QRC voor opdrachtgevers

Voor u als opdrachtgever zijn goed faseren, heldere afspraken over rapportages en beheersing van de fase-overgangen belangrijke middelen om het project te beheersen. In deze Quick Reference Card (QRC) vind je bij elke fase vragen die u als opdrachtgever aan de projectmanager, of aan collega stuurgroepleden, kan stellen.Sjablonen en voorbeelden

Sjabloon voor voortgangsrapportages

Wil u de voortgang van uw project rapporteren en heeft u een voorbeeld, of een sjabloon nodig? Gebruik dan ons gratis sjabloon om te rapporteren over mijlpalen, issues, risico's en andere zaken. U kan het sjabloon aanpassen aan de eigen wensen. 

Voorbeeldprocedure rapportages

Het is van belang om heldere afspraken te maken over het rapporteren van voortgang van projecten. U kunt onze voorbeeld-procedure (in MS Word) als startdocument gebruiken en aanpassen aan de situatie van uw eigen organisatie.

Sjabloon haalbaarheidstoets portfolio 

Met het Excel-sjabloon ‘Haalbaarheidstoets voor projecten’ berekent u welke projecten op basis van een aantal criteria de hoogste score halen en welke projecten nog binnen het totaal beschikbare portfoliobudget passen.